Sitges events website Sitges events website

      HOTELS IN SITGES

      HOTELS IN BARCELONA

English ​​
Español ​​
English ​​
Español ​​

St George’s Day Dia de Sant Jordi 2013

Start Date : 23/04/2013
End Date : 23/04/2013
10:00 am to 8:30 pm

Phone : 93 811 76 00
Email : info@sitgestur.cat

All information subject to change & should be independently verified
Get Direction View Large Map

Description

Tuesday, 23 April 2013, 10:00 – 20:30

Book and Rose Day

Pg. de la Ribera
10:00h-20:30h

Concert Choral
Coral del Casino Prado and Coral Estel de la Fundació Ave Maria
19:30h
Santiago Rusiñol Library
Pl. de l’Ajuntament, s/n

Saint George Audition-dance
Cobla Maricel
Pl. Cap de de Vila
20:00h

Catalan holiday held in celebration of St George

Also known as El dia de la Rosa (The Day of the Rose)
or El dia del Llibre (The Day of the Book)
(Similar to the UK’s Valentine’s Day)
“a rose for love and a book forever.”

TRANSLATION (via Google)

Book Fair and roses

Book Fair and roses
Bookstores, florists and organizations meet on April 23 at the Paseo de la Ribera, during the St. George’s Day 2012, to offer traditional products fair.

Event Schedule

FRIDAY, APRIL 19

Library Rusiñol in 20 hours
Presentation of the book Los colores de Sitges Alexander Aris
With the presence of the Councillor for Culture and Cooperation, Mireia Rossell

Library Josep Raventos Roig, 17.30
“Dragon Tales and …”
SATURDAY, APRIL 20

Stämpfli Foundation, at 11.00
Family workshop bookmarks
Organized by the Heritage Consortium Sitges
APRIL 21 DUMENGE

Romantic Museum, 12.30
Reading poems Espriu
Organized by the Heritage Consortium Sitges
MONDAY 22 APRIL

Library Rusiñol at 20:00
Presentation of the book Cupcakes, Cookies & Macaroni Haute Couture, Patricia ARRIBALZAGA
TUESDAY, APRIL 23, Saint George

Paseo de la Ribera, 10.00 to 20.30
Book Fair and roses
Throughout the day there will be space qualified for all those who want to read texts spontaneously.
In 1130 and 1530 reading of texts by some schools.

Book Signing at booth institutional

Institutional booth, at 18.00
Toward poetry reading Sitges
Participants recite a poem chosen by themselves and will end with the joint reading of a single poem. Event coordinated by Rosa Maria Puig

Municipal stand at 19.00
Presentation and open dialogue from the book Culture and Audiovisual childhood
The use of media and ICT in Early Childhood Education, published by the UOC. The event will be attended by Deborah Chomsky, professor, writer, trainer of trainers in various institutions and author of the book, Pedro Marques, PhD. in Education, specializing in New Technology and Education, UAB professor and coordinator of the network of educators DIM, Joan Bay Hill, professor of Catalan Language and Literature, editor of the Education School “Catalan”.

Library Rusiñol at 19:30
Concerts
By Coral Casino Prado, directed by Meritxell Tarragó and Coral Star of the Ave Maria Foundation directed by Mercedes Guinea

None of the village, at 19:30
Audition – Sardana dance
With the performance of the Song Maricel, organized by the Friends of the Sardana.

SATURDAY APRIL 27TH

Eucalyptus Park at 12:00
Awards Literary Contest II of St. George in stores Sitges
SUNDAY 28 APRIL

None of Villa, 12:30
Youth gang activity castellera Castellers Sitges

Home page

Saint George’s Literary Contest II 2013

The competition is organized by the Cultural Association stores Sitges establishes three categories: Children up to 11 years; Youth 12 to 18 years, and Senior, from 19. And two modes: a) Poem in Spanish or Catalan (minimum 20 lines, maximum 60) and b) short story in Spanish or Catalan (1000 words maximum).

The rules can be found at the link. Manuscripts must be submitted 24 hours before the April 17, 2013 email address: @ gmail.com ascult.lbs a Word attachment (. doc format or. RTF).

The awards ceremony will take place at Eucalyptus Park, The Shops at Sitges, on Saturday April 27 at 12 noon.

> Check the rules of participation

Home page

We do a story on St George 2013

It can be viewed online stories special St. George students who have completed five schools in Sitges.

The initiative, begun in 2007, the Center for Educational Resources Garraf has had this year with over 400 students from 31 infant and primary schools in the county, including schools Sitges Borrachina Esteban, Miquel Utrillo, Maria Osso , Agnes of Sitges and Pious Schools.

The result was a total of 34 stories accompanied by illustrations made by the students themselves.
> Stories of St. George

Fira de llibres i roses

Fira de llibres i roses
Llibreries, floristeries i entitats es donen cita el 23 d’abril, al Passeig de la Ribera, amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2012, per oferir la tradicional fira de productes.

Inici pàgina

Programa d’actes

DIVENDRES 19 D’ABRIL

Biblioteca Santiago Rusiñol, a les 20 hores
Presentació del llibre Los colores de Sitges d’Alejandro Aris
Amb la presència de la Regidora de Cultura i Cooperació, Mireia Rossell

Biblioteca Josep Roig i Raventos, a les 17.30 hores
“Contes de dracs i…”
DISSABTE 20 D’ABRIL

Fundació Stämpfli, a les 11.00 hores
Taller familiar de punts de llibre
Organitzat pel Consorci del Patrimoni de Sitges
DUMENGE 21 D’ABRIL

Museu Romàntic, a les 12.30 hores
Lectura de poemes de Salvador Espriu
Organitzat pel Consorci del Patrimoni de Sitges
DILLUNS 22 D’ABRIL

Biblioteca Santiago Rusiñol, a les 20.00 hores
Presentació del llibre Cupcakes, Cookies & Macarrons de Alta Costura , de Patrícia Arribálzaga
DIMARTS 23 D’ABRIL, DIADA DE SANT JORDI

Passeig de la Ribera, de les 10.00 a les 20.30 hores
Fira de llibres i roses
Durant tota la jornada hi haurà un espai habilitat per a totes aquelles persones que vulguin llegir textos de manera espontània.
A les 11.30 ia les 15.30 lectura de textos a càrrec d’algunes escoles.

Signatura de llibres a l’estand institucional:

Estand institucional, a les 18.00 hores
Lectura poètica Sitges Envers
Els participants recitaran un poema escollit per ells mateixos i es finalitzarà amb la lectura conjunta d’un únic poema. Acte coordinat per Rosa Mª Puig

Estand municipal, a les 19.00 hores
Presentació i diàleg obert a partir del llibre Cultura audiovisual i infància
L’ús dels mitjans de comunicació i les TIC en Educació Infantil publicat per l’editorial de la UOC. L’acte comptarà amb la participació de Débora Chomski, professora, escriptora, formadora de formadors a diverses institucions i autora del llibre; Pere Marqués, Dr. en Pedagogia, especialista en Noves Tecnologies i Educació, professor de la UAB i coordinador de la xarxa d’educadors DIM; Joan Badia Pujol, profesor de Llengua i Literatura Catalana, director de la revista educativa “Escola Catalana”.

Biblioteca Santiago Rusiñol, a les 19.30 hores
Concerts
A càrrec de la Coral del Casino Prado, dirigida per Meritxell Tarragó i de la Coral Estel de la Fundació Ave Maria dirigida per de Mercedes Guinea

Cap de la Vila, a les 19.30 hores
Audició – ballada de Sardanes
Amb l’actuació de la Cobla Maricel, organitzat pels Amics de la Sardana.

DISSABTE 27 D’ABRIL

Parc dels Eucaliptus, a les 12.00 hores
Lliurament de premis del II Certamen Literari de Sant Jordi a Les Botigues de Sitges
DIUMENGE 28 D’ABRIL

Cap de la Vila, a les 12.30 hores
Actuació castellera de la colla Jove de Castellers de Sitges

Inici pàgina

II Certamen Literari Sant Jordi 2013

El concurs organitzat per l’Associació Cultural Les Botigues de Sitges estableix tres categories: Infantil, fins a 11 anys; Juvenil, de 12 a 18 anys; i Sènior, a partir de 19 anys. I dues modalitats: a) Poema en castellà o català (mínim 20 versos, màxim 60) ib) relat breu en castellà o català (1000 paraules màxim).

Les bases es poden consultar a l’enllaç. Els originals s’han de presentar abans de les 24h del dia 17 d’abril de 2013 per correu electrònic a la direcció: ascult.lbs@gmail.com en un arxiu adjunt de Word (format .doc, o .rtf).

El lliurament de premis tindrà lloc al Parc dels Eucaliptus, a Les Botigues de Sitges, el proper dissabte 27 d’abril a les 12 hores.

> Consultar les bases de participació

Inici pàgina

Fem un conte per Sant Jordi 2013

Ja es pot consultar online els contes especials per Sant Jordi que han realitzat alumnes de cinc escoles de Sitges.

La iniciativa, sorgida l’any 2007 del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf, ha comptat enguany amb més de 400 alumnes d’Infantil i Primària provinents de 31 escoles de la comarca, entre elles les escoles sitgetanes Esteve Barrachina, Miquel Utrillo, Maria Ossó, Agnès de Sitges i Escola Pia.

El resultat ha estat un total de 34 contes acompanyats d’il·lustracions que han fet els propis alumnes.
> Contes de Sant Jordi

2012 INFO

All information ‘subject to change’!

Biblioteca Santiago Rusiñol
Telèfon: 93 894 11 49
Fax: 93 811 06 04
Correu electrònic: b.sitges.sr@diba.cat
Web: www.diba.cat/biblioteques
Bloc: bibliositgessr.wordpress.com

Book giving celebrates the lives of Miguel Cervantes and William Shakespeare who died on 23 April (1616). Barcelona is also the publishing power house of both Catalan and Spanish languages.

Countries that celebrate St George’s Day include:
England, Bulgaria, Canada, Catalonia, Croatia, Portugal, Cyprus, Greece, Georgia, Serbia, Bulgaria, Romania, Bosnia and Herzegovina, and the Republic of Macedonia. Cities include Moscow in Russia, Genova in Italy, Ljubljana in Slovenia, Beirut in Lebanon, Qormi and Victoria in Malta and many others. It is also celebrated in the old Crown of Aragon in Spain—Aragon, Catalonia, Valencia, and Majorca

 

ALSO :    Wednesday, 25 April 2012, 18:30
Àgora“El Xal” By Cynthia Ozick

Moderated by: Maite Galán

Santiago Rusiñol Library

Pl. de l’Ajuntament, s/n.

18:30h

Obligatory enrolment for the Reader’s Club

More information: Biblioteca Santiago Rusiñol. Pl. Ajuntament, s/n. Tel. 93 894 11 49

http://bibliositgessr.wordpress.com

Location : Biblioteca Santiago Rusiñol
Santiago Rusiñol Library,Pl. de l’Ajuntament
Sitges
08870

Organized by

Organized by admin

Agència de Promoció Turisme de Sitges ,
Sínia Morera, 1· Sitges

Tel: 93 811 76 00
Email: info@sitgestur.cat
Website: http://sitgestur.cat


Contact the Organizer
Free to browse to buy books and flowers

Event Categories: General Day Events and Sitges Day Events.

Related Events

Comments are closed.

      HOTELS IN SITGES

      HOTELS IN BARCELONA

English
Español
English
Español